Elverumregionens Næringsutvikling
Næring

Her finner du våre hovednæringsområder innenfor offentlig og private næringer. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål vedrørende de forskjellige næringene!

OFFENTLIG SEKTOR

Forsvaret
Sykehuset
Høyskolen

PRIVAT SEKTOR

Treindustri
Næringsmiddelindustri
Legemiddelindustri
Turistnæring
Metall industri