Elverumregionens Næringsutvikling
_D6A8594 copy
NORSE METAL

NORSE METAL

Norse Metal har som mål å etablere seg som ett av Nordens ledende metallstøperier innen 2020.
Vår kjernevirksomhet er støpte komponenter i aluminium- og bronselegeringer, men vi blir i stadig større grad en komplett systemleverandør av design, støp, maskinering og overflatebehandling.
_D6A8516 copy

Våre kunder befinner seg hovedsakelig i Skandinavia, og opererer innen ulike bransjer som maritim sektor, fiske & havbruk, veg & bane, forsvarsindustri, olje & offshore, mekanisk industri, m.m.  

Vi bygger en sterk og sunn prestasjonskultur, hvor et nært og konstruktivt samarbeid med våre kunder og partnere er en avgjørende suksessfaktor. Å arbeide sammen med andre i innovative klynger og nettverk gjør oss ressurssterke på mange måter, og gir oss bedre muligheter til å sikre en videre vekst. 

Selskapet er en del av Norse Industries AS, et Skandinavisk industrikonsortium som eies av ledelsen sammen med industrielle investorer fra Norge og Sverige. Mye av vår drivkraft ligger i ønsket om å bidra til en re-vitalisering av Skandinavisk industri (etter mange år med utflagging), og da spesielt for støperibransjen.

_D6A8657 copy