Elverumregionens Næringsutvikling
_D6A7982 copy
MOELVEN

MOELVEN

Moelven Våler er Norges største sagbruk. Våler produserer en mengde ulike produkter for industrielle kunder. Vålers spesialitet er råvare tilpasset til behovene til produsenter av limtre.
_D6A7923 copy

Skurlast fra Braskereidfoss, laget fra kortreist gran og furu. Sagbruket er effektivt; hver time trengs tre tømmerbiler for å holde produksjonen i gang. Hvert år sages 370.000 m3 med tømmer som blir til 185.000 m3 med planker og bord. Produksjonen er høyt automatisert og de 65 jobbene passer like godt for begge kjønn. 20 trailere kjører hver dag ut med skurlast til kunder i den trebearbeidende industrien. Tømmer fra regionen ender opp i mange forskjellige land og brukes til mange formål, både som dekor og der det trengs styrke. Gran og furu fra Våler er etterspurt på grunn av sin jevne kvalitet og gode egenskaper. Alle bestanddeler av tømmerstokken benyttes, barken fyres i eget forbrenningsanlegg for å skape varme til tørking av trelast, mens sagflis og celluloseflis går til papirmasse, sponplateprodukter eller energiproduksjon i fjernvarmeanlegg.

_D6A7915 copy