Elverumregionens Næringsutvikling
_D6A8312_v3
FESTSPILLENE I ELVERUM

FESTSPILLENE I ELVERUM

Festspillene i Elverum er en stiftelse opprettet av Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune i 1974. Festivalen holdes årlig i begynnelsen av august måned. Arrangementene foregår i Elverum, Hamar, Stange, Åmot, Våler med flere.
offset_comp_222111_farge

Ungdomssymfonikerne ble grunnlagt av de engasjerte musikerne Leif Jørgensen (tidl. konsertmester i Oslo-Filharmonien), Harry Kvebæk (tidl. solotrompetist i Oslo-Filharmonien), og Karsten Andersen (tidl. sjefsdirigent i Bergen Filharmoniske orkester). Orkesterets mål har fra starten av vært å gi unge musikere på vei mot en profesjonell karriere, erfaring i å spille i et fullt utbygget symfoniorkester og å framføre sentralt orkesterrepertoar. Flere hundre musikere har spilt i orkesteret. Mange av dem er siden ansatt i profesjonelle orkestre i Norge og i utlandet. Festspillene i Elverum har siden 1974 vært et årlig utstillingsvindu for Ungdomssymfonikerne. De tre årlige samarbeidsprosjektene festivalen har med Ungdomssymfonikerne er de viktigste prosjektene for festivalen. Orkesteret samarbeider med anerkjente dirigenter og solister.

Siden starten i 1974 er det (per juni 2017) gjennomført 43 festspill. Om lag 400.000 personer har vært til stede ved ca. 1.100 arrangementer i form av konserter, utstillinger og andre festspill opplevelser. Festspillenes første budsjett var på 85.000 kroner, i 2004 var det oppe i 3,8 millioner og i 2016 var tallet 7,5 millioner.

Fra starten i 1974 ble festivalen ledet av et kunstnerisk råd. På nittitallet ble Ari Rasilainen engasjert som kunstnerisk rådgiver. Håvard Gimse og Geir Inge Lotsberg var kunstneriske ledere fra 1998 til og med 2000. I perioden 2001 til og med 2015 overtok Vertavo Strykekvartett oppdraget. Ole Edvard Antonsen ble engasjert som kunstnerisk leder fra og med 2016 for en treårsperiode.

_D6A8199 copy