Elverumregionens Næringsutvikling
Ydalir tegning
Ydalir - Framtidens bydel i Elverum
Boattraktivitet er et av de viktigste kriteriene for å tiltrekke nye beboere til en kommune ifølge Telemarksforsking. For beboerne handler attraktivitet om sentral beliggenhet, gode velferdstilbud og et godt bomiljø.

Alt dette vil Elverums mest nyskapende boligprosjekt Ydalir tilby, men i tillegg vil skogkommunens nye satsing også ha en miljøvennlig profil som er i forkant av noen andre i dette landet.

Ydalir er del av NTNU og SINTEF byggforsks forskningssenter, som sammen med Elverum Tomteselskap og Elverum kommune har utviklet planene for et Zero Emission Neighbourhood (ZEN) i Elverum. ZEN er såkalte nullutslippsnabolag som blant annet har fokus på smarte energiløsninger, lokale materialvalg og energivennlige transportløsninger.

– Allerede i 2019 vil området ved det gamle grustaket ved Trysilvegen stå klart med ny skole og barnehage, og i løpet av de neste 10-15 årene vil det bygges mellom 800 og 1000 boenheter her, forklarer Anna-Thekla Tonjer prosjektleder i Elverum Vekst.


–Ydalir er en av sju ZEN-prosjekter i Norge og er det som har kommet lengst til nå. Vi håper at Ydalir skal gjøre det mer attraktivt å bo i regionen og at det kan være med å sette en ny standard for miljøvennlige byggeprosjekter i Elverum og i Norge ellers.

_L0A6760_2
Vi håper at miljøfokuset vil bringe sammen mange fine folk, det viktigste er tross alt å skape et godt sted å bo, sier Anna-Thekla Tonjer, prosjektleder i Elverum Vekst.

Ydalir, som nå er under oppføring, utnytter regionens tverrfaglige kompetanse for å realisere prosjektet. Alt fra lokale utbyggere, energileverandører, forskere, arkitekter og politikere har bidratt til at Ydalir snart blir en realitet.

Byggematerialene vil ha en høy andel av tre, med fokus på kortreiste materialer fra trefylket. Ydalir vil bli et av landets mest miljøvennlige nabolag, med en rekke miljøvennlige tjenester som skal bidra til en god boopplevelse for alle.

–Vi jobber nå for at beboere i Ydalir skal få tilgang på tjenester som en bilpool, elsykler og solscellestrøm. Vi håper at miljøfokuset vil bringe sammen mange fine folk, det viktigste er tross alt å skape et godt sted å bo.

3 spørsmål til Anna-Thekla Tonjer, prosjektleder i Elverum Vekst

Hvordan bruker dere lokale råvarer for å forme Ydalir?

Byggematerialene vil ha en høy andel av tre fra regionen. I tillegg vil mesteparten av arbeidet bli utført av lokale håndverkere og utbyggere, og planleggingsprosessen har bidratt til kompetanseheving på miljøvennlig byggeri i lokalt næringsliv.

Hvem blir beboerne i Ydalir?

Alle er velkommen hit, men vi håper spesielt å kunne lokke til oss mange hjemflyttere med dette prosjektet.

Alle er velkommen hit, men vi ønsker spesielt å lokke til oss mange hjemflyttere med dette prosjektet.
Anna-Thekla Tonjer, prosjektleder i Elverum Vekst

Hvorfor bør andre etablere næring i Elverumsregionen?
Det er mye god kompetanse i denne regionen innen alt fra utbygging, arkitektur, forskning og politikk. Vi opplever at det er et ønske om å gå sammen om å løse felles oppgaver.

Ydalir_aerial

Fakta om Ydalir

-Ydalir blir Norges mest miljøvennlige bydel og bygges i Elverum.

-Elverum Tomteselskap er den største grunneieren i området, og vil være pådriveren for utviklingen av bydelen.

- Ydalir er del av et forskingssenter drevet av NTNU og SINTEF/Byggforsk som heter FME ZEN (Zero Emission Neighbourhoods).

- Bydelen vil bestå av mellom 800 og 1000 boenheter, en egen skole, barnehage og idrettshall.

Les mer om Ydalir ved å klikke på boksen under :