Elverumregionens Næringsutvikling
_D6A1753
Terningen Nettverk
Det begynte som en idè allerede i år 2009. Hvordan kunne man forene akademia, offentlig virksomhet, privat virksomhet og det frivillige til et løft for en felles overbyggende folkehelseprofil?

Tanken var å utvikle et nettverk hvor man kunne samarbeide om kompetanse, forskning og innovasjon for bedre folkehelse.  I dag er Terningen Nettverk blitt en synlig utviklingsaktør i regionen, og har bidratt til nyetablering og arbeidsplasser i Innlandet.

I 2010 etablerte daværende dekan ved Høgskolen i Hedmark, Marit Aralt Skaug det som i dag er Terningen Nettverk. En klynge som består av ulike aktører fra Innlandet, på tvers av en rekke fagfelt og kompetanseområder.

Nettverkets deltakere har tidligere jobbet hver for seg, men sammen stiller de sterkere i søknadsprosesser og i etablering av nye fellesprosjekter, forklarer Ingrid O. Busterud, prosjektleder i Terningen Nettverk.

– Vi inviterer til dans. Så må de som vil være med finne seg en dansepartner. Lenge ble nettverkets ambisjoner sett på som et luftslott, men etterhvert som vi begynte å realisere prosjektene våre, ble det tydelig for flere at dette kunne være en attraktiv modell å jobbe etter.

I 2012 ble Terningen Nettverks samarbeidsmodell fremhevet som en god modell å jobbe etter av Forskningsrådet. Nettverket har blant annet bidratt til å skaffe mer penger til nye prosjekter, økt tverrfaglig kompetanse og mer innovasjon og forskning i Elverumsregionen.

De er spesielt stolte av hvordan nettverket jobber for å fremme smart bruk av teknologi innen helsevesenet,- teknologi som blant annet kan hjelpe eldre til å oppleve egenmestring og trygghet i hverdagen.

– For oss er det interessant å ta i bruk alle typer av teknologi. Hvordan kan smartklokker, digitale trygghetsalarmer, sensorer, fallalarmer og roboter hjelpe eldre og ensomme i hverdagen? Dette er eksempel på en problemstilling vi forsøker å løse på tvers i våre nettverk og som vi mener at vi sammen står sterkere til å finne gode svar på, sier Busterud.

Vi inviterer til dans. Så må de som vil være med finne seg en dansepartner.
_D6A1748
Her er det kort vei fra idé til prosess og høyt under taket for å involvere alt fra næringslivet til politikere og bistandsorganisasjoner, sier Ingrid O. Busterud, prosjektleder i Terningen Nettverk

Tre kjappe med Ingrid O. Busterud, prosjektleder i Terningen Nettverk

 Hva har Terningen nettverk betydd for regionen?

Elverumsregionen har et sterkt fagmiljø innenfor en rekke kompetanseområder. At vi har samlet så mange har blant annet vært med på å bidra til innovasjon, forskning, økt kompetanse og en rekke nye arbeidsplasser.

Hvilken rolle vil teknologi spille i deres arbeid fremover?

 Det blir helt avgjørende for å imøtekomme etterspørselen som eldrebølgen vil skape. Et eksempel på en aktivitet som nettverket prøver ut nå, er det nasjonale pionerprosjektet E-besøksvenn. I prosjektet blir eldre brukere opplært til å bruke Skype for å komme i kontakt med nye mennesker uten at man trenger å være på samme sted.

Hvorfor bør man etablere næring i Elverumsregionen?

Den iboende kraften til å iverksette raskt og i felleskap, er unik i denne regionen. Her er det kort vei fra idè til prosess og lavt under taket for å involvere alt fra næringslivet til politikere og bistandsorganisasjoner.

For oss er det interessant å ta i bruk alle typer av teknologi som kan bidra til å styrke brukerens egenmestring og livskvalitet
Ingrid O. Busterud, prosjektleder i Terningen Nettverk

Fakta om Terningen Nettverk

- Terningen Nettverk er en ideell forening som bidrar til å koble offentlig sektor og akademia med privat næringsliv og frivillige organisasjoner.

- Formålet med nettverket er kunnskapsdeling, kompetansebygging, kunnskapsutvikling og innovasjon.

- Eksempel på aktører i nettverket er Elverum og Åmot Kommune, Agena, Tepas Personal, Curida, og Hedmark Røde Kors.

Nyttige lenker i boksene under her :
terningen-nettverk.no
kunnskapsbyen.no