Elverumregionens Næringsutvikling
Vegg_ny
Ny profil og identitet
Elverumregionens Næringsutvikling er i disse dager ute med en ny profil og identitet. Målet er å løfte regionen innen næring og utvikling. Prosessen har vært i samarbeid med byrået ANTI, som har etablert seg i Hamar det siste året. ANTI har også kontorer i Oslo, Bergen og Minneapolis.

”Det har vært en spennende prosess, med workshop både internt og i samarbeid med politikere/næringspersoner i fra Åmot, Elverum og Våler. For oss har det også vært viktig å fokusere på livsstil, ettersom vi tror dette er et av de viktigste punktene for å oppnå flere nyetableringer i regionen” uttaler Guro Nina Vestvik som har vært initiativtaker for ERNU, og jobbet som prosjektleder i byregionsprogrammet for Elverumregionen. Det ble utviklet en ny visjon som har ambisjoner å nå ut både nasjonalt og internasjonalt. ”Vi har jobbet med flere caser i Innlandet det siste året, og merker en gryende optimisme og giv som smitter befolkningen og andre som jobber med regionsutvikling. 

Her vi bor har vi en unik mulighet til å få oppmerksomhet langt utenfor landets grenser, ettersom det har blitt etablert et begrep internasjonalt som heter: ”New Nordic Living”. Vi faller rett inn i denne kategorien i vår region”, uttaler byrågründer Kjetil Wold, som har stor tro på å lykkes med å formidle den nordiske måten å leve på ut i verden. 

”Det handler om bærekraftighet, nærhet til naturen, treproduksjon og råvarefokus som i dag er eksklusive ord i en verden som blir tettere og tettere befolket. Vi har virkelig en unik mulighet å ta eierskap til begrepet:”Ny Nordisk Livsstil” i vår region.

Det tilegnes et verdisett og en råskap som mange vil se opp til. Vi vet at menneskene som lever i vår region er hel ved, som er blitt dyrket frem i generasjoner” fortsetter Jens Haugen, som er kreativ leder på ANTI sitt Hamar-kontor. Haugen er også en anerkjent fotograf, og har reist i hele regionen for å dokumentere kjente og ukjente skatter i ERNU sin regi. Haugen uttaler at det har vært en fantastisk reise med alt fra arkitektur i verdensklasse, til småskalaprodusenter som legger sin lidenskap i å produsere mat som holder høyt internasjonalt nivå. Etter lang tids arbeid ble visjonen: ”EKTE, NY NORDISK LIVSSTIL – MED FOKUS PÅ RÅVAREN”, utarbeidet og presenteres nå på ERNU sine nye nettsider.

moelven_web4
Hva vil det si å være en råvare? Det er ekte, det er ærlig, det er noe som alle ønsker som et utgangspunkt. Vi har dyrket frem verdier i generasjoner, verdier som i dag er viktigere enn noensinne. Råvaren, den nner du her både i mennesker og natur. Vi har jobbet med det alltid! Tatt i et tak, stilt opp for hverandre, bidratt når noen trenger en ekstra hånd. Naboskap og gode verdier, slik vi formidler når vi reiser til Oslo eller New York. Ny nordisk livsstil som bekrefter vårt potensial. La oss vise verden det er hel ved som det handler om. En region som dyrker frem talent og gode holdninger.