Elverumregionens Næringsutvikling
_D6A1466
Moelven i Våler
I Våler har det vært drevet sagbruk i snart 100 år. De produserer trelast av kortreist og bærekraftig kvalitetstømmer.

Sagbruket er plassert i hjertet av trefylket Hedmark, med nærhet til tømmerfløteråren Glomma og hovedråvarene gran og furu. Det vært med på å gjøre Moelven Våler til Norges største sagbruk, med 62 ansatte og en omsetning på 375 millioner i 2016.

På Våler sages 2 millioner tømmerstokker per år, halvparten av trelasten eksporteres til land som Japan, Tyskland og Frankrike. Trelasten går til alt fra næringsbygg, til møbelproduksjon og til industri.

Nøkkelen til sagbrukets suksess har vært dets spesialisering på effektiv saging og behandling av tømmer, et håndverk som er nedarvet gjennom generasjoner i denne regionen.

– I Våler er det lang tradisjon for å jobbe med tømmer og flere av våre ansatte har vokst opp med dette i blodet.

Det sier Knut Berg, ny sjef i Moelven Våler fra januar 2017. Han ser at i møte med ny teknologi og automatisering, så har den lokale råvarekunnskapen vært et stort fortrinn for bedriften. Et annet konkurransefortrinn er fokuset på bærekraftighet og miljøvern.

– Det er enorme skogområder i regionen vår og snittstokken vi bruker er hentet innen 35 km fra sagbruket, det gjør produksjonen kortreist og miljøbelastingen lav. Vi er en bærekraftig industri fordi råstoffet kommer opp i et tempo som er raskere enn hva vi klarer å produsere.

_D6A1263
I Våler er det lang tradisjon for å jobbe på sagbruk og flere av våre ansatte har vokst opp med dette i blodet.
Knut Berg, daglig leder i Moelven
_D6A1439_crop
Snittstokken er hentet innen 35 km fra sagbruket, det gjør produksjonen kortreist og miljøbelastingen lav.

Tre kjappe med Knut Berg, daglig leder Moelven Våler

Hvorfor holder dere til i Våler?

Sagbruket har holdt til her i 100 år og ligger sentralt plassert i hjertet av trefylket, med råvarene tett på oss.

Hva er deres ambisjoner for fremtiden?

Markedet er veldig bra nå, og vi ser at blant annet limtre fra Moelven brukes i stadig nye sammenhenger. Nå bygges det blant annet høyhus av tre, som for noen år siden var en ukjent måte å bruke treet på. Vi håper at denne utviklingen vil fortsette og at tre blir et materiale vi ser enda mer av i det norske samfunnet.

Hvorfor bør andre etablere næring i Elverumsregionen?

Det er stor kompetanse på tre og tømmer i denne regionen. Alt fra tømmerhogst til transport og sagbruk og det er det flere som kan nyte godt av.

Fakta om Moelven Våler

-Moelven Våler er Norges største sagbruk, med 62 ansatte og en omsetning på 375 millioner i 2016.

-Våler produserer en mengde ulike produkter for industrielle kunder,deres spesialitet er råvare tilpasset til behovene til produsenter av limtre.

-Skandinaviske markedet og eksport (50/ 50)

Nyttige lenker
http://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Divisjoner/Timber/Valer/