Elverumregionens Næringsutvikling
Våler kirke
Kirken har satt Våler på kartet
Siden 1805 har Våler Kirke vært en bauta i lokalsamfunnet i Våler. Kirken var en viktig møteplass i bygda og et sted for å markere de store anledningene i livet. Da kirken brant ned 29. mai 2009, begynte arbeidet med å redefinere hva kirken skulle være i vår tidsalder og hvordan dette skulle gjenspeiles i byggets arkitektur.

Det ble tidlig klart at man ønsket å fokusere på oppstandelsen, fremfor undergangen, noe som arkitekten Espen Surnevik viser gjennom sitt fokus på rommets fjærlette konstruksjon. Det er 23 meter opp til toppen. To av veggflatene skrår innover som på en pyramide, og høyt der oppe møtes de i en glassflate på over 18 kvm. Det gjør at den som kommer inn i rommet får en følelse av å bli løftet opp mot himmelen.

– Vi ville ikke ha et bygg som minte oss om alt det triste – men i stedet la vekt på det gode. Vi ville at kirken skulle symbolisere en ny start for oss og for de som besøker den. Det sier leder i byggekomiteen, Harry Vinje.

Med lang tradisjon for ulike sang- og kulturaktiviteter, ble det også et naturlig valg at kirken skulle bli en attraktiv kulturarena for tilreisende fra hele Europa. Responsen har ikke latt vente på seg.

– Vi merker økt etterspørsel fra folk som ønsker å ha kulturarrangementer her og besøkende fra hele Europa. Arkitekturen har bidratt til å sette oss på kartet ved å vinne en rekke priser blant annet i Norge og Milano, og vi er blitt profilert i artikler internasjonalt i alt fra Kina til Danmark. 

Om kirkens betydning for kommunen er Vinje ikke i tvil.

– Våler kirke er et synlig bevis på at man ikke trenger å dra til de store byene for å gjennomføre hårete ideer. Vi har med lokalt engasjement, råvarer og god prosjektledelse klart å skape noe her som vi alle kan være stolte av, og som vil kunne være til glede for mange generasjoner fremover.

Våler kirke
Hele kirkebygget er kledd utvendig med tusenvis av malmfurustokker.

Leder i byggekomiteen, Harry Vinje, svarer

Fortell om hvilke råvarer som er brukt?

Vi har hatt fokus på bruk av lokale råvarer som skal gjenspeile regionen, blant annet har vi brukt mye furu, gran og bjørk. Glasset i kirken er levert av Armec som har kontorer 8 km unna.

Hva er deres ambisjoner for fremtiden?

Vi er en langstrakt kommune med 11 grender, hvor Våler er en av dem. Vi håper at Våler Kirke kan bety noe for hele regionen og kan skape ringvirkninger til at det iverksettes flere spennende prosjekter her.

Hvorfor bør man etablere næring i Elverumsregionen?

Regionen vår har så mye, men vi må våge å være mer risikovillig for å skape både bo-og-næringsattraktivitet. Forskning viser at boattraktive kommuner også skaper næring, og sånn sett er Våler Kirke med på å gjøre litt av begge deler.

Fakta om Våler kirke

-Arkitekt: Espen Surnevik.

-Vigslet 1. pinsedag – 24 mai 2015 av Biskop Solveig Fiske.

-Våler kirke er utviklet som en oppstandelseskirke. Det vil si: Kristus oppstandelse og tilbakekomst etter korsfestelsen.

-Kirkebygget er utført i to av Vålerskogenes fremherskende treslag: Furu og Bjørk. Hele kirkebygget er kledd utvendig med tusenvis av malmfurustokker. Bjørk er benyttet til alle innvendige arbeider i kirken.

-Har vunnet bl.a. Treprisen for Innlandet 2016, Statens byggeskikkpris 2016 og arkitekturprisen «Best religious building» under Archmarathon-Award i Milano.