Elverumregionens Næringsutvikling
EON_VR
Eon Reality Norway – høyteknologi i innlandet
I hjertet av Hamar sentrum, etablerer det internasjonale programvareselskapet Eon Reality det som er innlandets største teknologisatsing noensinne. Selskapet består blant annet av en utdanningsdel, en produksjonsdel og en egen salgsavdeling, -i tillegg har Eon etablert et showroom og en avdeling, på Terningen Arena i Elverum.

Eons mål er å bygge et høyteknologisk sentrum her på innlandet, hvor de blant annet vil utdanne de beste fra Norge og ellers i Europa og ansette halvparten av dem i sitt eget selskap. På den måten bygges en verdifull infrastruktur for fremtiden, som også vil skape verdifulle arbeidsplasser i regionen. 

På sikt vil det kunne gjøre Elverumsregionen til et handelssentrum for distribusjon av det ypperste innen fremtidens teknologi, Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR), sier CEO i Eon Reality Norway AS, Knut Henrik Aas.

Vår teknologi er en del av fremtiden og vil om noen år være gjeldende i de fleste bransjer.
Knut Henrik Aas, daglig leder i Eon Norge
EON_portrett
Med ny samferdselsåre vil Elverumsregionen bli en attraktiv forstad til hovedstaden, sier Knut Henrik Aas, daglig leder i Eon Norge.

Tre kjappe med Knut Henrik Aas

På hvilken måte vil deres teknologi kunne endre Norge?

Vår teknologi er en del av fremtiden og vil om noen år være gjeldende i de fleste bransjer.

Hvem vil ha behov for deres tjenester?

Industrien, forsvaret, utdanningsinstitusjoner, helsevesenet, retail, det er mange som etter hvert vil få bruk for denne teknologien.

Er det geografiske en utfordring?

Nei, tvert i mot. Med oppgradering av veinettet er innlandet er blitt en forstad til Oslo og firefelts motorvei og tofelts jernbane gjør avstanden både til hovedstaden og Gardermoen til et knutepunkt for nasjonal og internasjonal handel.

– Målinger vi har gjort viser at etterspørselen etter denne type teknologi vil øke betraktelig i årene som kommer og da spesielt innen AR. Det er vanskelig å se for seg arbeidsplasser i fremtiden som ikke bruker AR på en eller annen måte.

Eons etablering er resultatet av en helt unik clustermodell som brakte et verdensledende teknologiselskap til Elverumsregionen. Clusteret består av Eon Reality, Hamarfirmaene Making View og Innit, samt Elverumselskapet Crisis trainining, som alle er en del av selskapet. Clusteret har bakgrunn i forskning, teknologi og beredskap (samfunnssikkerhet).

–  Det som er unikt med denne modellen er at den brakte sammen gode aktører som i mange år har hatt mye til felles, men som ikke har utnyttet hverandres kompetanse godt nok, mener Aas. Etableringen på innlandet var heller ikke tilfeldig.

– Det er en time fra Elverum til Gardermoen. Med ny samferdselsåre vil Elverumsregionen bli en attraktiv forstad til hovedstaden og et attraktivt område for mange nye næringsetableringer.

Med ny samferdselsåre vil Elverumsregionen bli en attraktiv forstad til hovedstaden.
Knut Henrik Aas, daglig leder i Eon Norge

Fakta om EON:

-Eon Reality er verdensledende selskap innen virtuell- og utvidet virkelighet (VR og AR)

-Har 23 kontorer rundt i hele verden, blant annet i USA, Europa, Asia, Afrika og Midt-Østen.

-Får kontorer i Storgata 41 på Hamar og en egen avdeling på Terningen Arena i Elverum.

-Er et selvstendig selskap som eies av EON Reality, Making View, Innit, ERNU, Kjeller Innovasjon.

- Har etablert en NOKUT-godkjent utdanning i samarbeid med Høgskolen i Hedmark.

Nyttige lenker i boksene under :
eonreality.com
animation & game-sciences