Elverumregionens Næringsutvikling
moelven_web4
Eierskap

ERNU tar aktivt eierskap i utvalgte bedrifter. Primært som konsekvens av regionale prosjekter og offentlig- privat samarbeid.

ERNU har eierskap i:
Visit Elverumregionen AS
Sør-Østerdal Næringshage AS
Innlandet er ekte. Vi dyrker råvaren, det som kommer fra utgangspunktet. Vi dyrker verdier, ekte verdier som betyr noe. Innovasjon, tid, hverandre, lidenskap, som gror ut i fra hvem vi er som mennesker. Vi er ekte,
vi er råvaren i livet. Fundamentert i stå på vilje, og et ønske om å lykkes.
Vi går ikke hjem før jobben er gjort. Slik er vi skapt her i regionen.
Vi er råvaren som er dyrket frem over tid, med verdier, leveregler og viljen til å lykkes.
ERNU