Elverumregionens Næringsutvikling
Om ERNU
ERNU er et næringsutviklingsselskap eid av Elverum kommune.
Elverumregionen skal være en godt integrert, attraktiv og synlig region med vekst i befolkning og verdiskapning.

ERNU er den sentrale tilrettelegger og pådriver for utviklingskraften for næringslivet i Elverum.

Vi samarbeider med drivende krefter i bedrifter og organisasjoner – på tvers av kommunegrenser og bransjer.
ERNU
moelven_web4

ERNU tar aktivt eierskap i utvalgte bedrifter. Primært som konsekvens av regionale prosjekter og offentlig- privat samarbeid.

ERNU har eierskap i:
Visit Elverumregionen AS
Sør-Østerdal Næringshage AS
Innlandet er ekte. Vi dyrker råvaren, det som kommer fra utgangspunktet. Vi dyrker verdier, ekte verdier som betyr noe. Innovasjon, tid, hverandre, lidenskap, som gror ut i fra hvem vi er som mennesker. Vi er ekte,
vi er råvaren i livet. Fundamentert i stå på vilje, og et ønske om å lykkes.
Vi går ikke hjem før jobben er gjort. Slik er vi skapt her i regionen.
Vi er råvaren som er dyrket frem over tid, med verdier, leveregler og viljen til å lykkes.
ERNU
_D6A7686 copy_v2

ERNU

Vi er fem ansatte i ulike stillingsbrøker. Selskapet omsatte for ca 7,5 millioner kroner i 2016. I 2014 fikk vi en betydelig utvidelse og økning i vår virksomhet. Da fikk vi ansvaret for Omstillingsprogrammet til regionen. I 2015 fikk vi også ansvaret for  Byregionprogrammet på vegne av de samme kommuner. ERNU fasiliteter regional forsvarskoordinanator og prosjektleder for prosjektet Østerdalen sivil-militært kompetansesamarbeid.

Vi jobber bredt innenfor våre satsningsområder; fra ren prosjektstøtte, kompetansestøtte, nettverksbygging, lobbying mot aktuelle aktører til å være aktive deltagere og medeiere innledningsvis i selskapsetableringer.

Vårt arbeid koordineres med de kommunale næringssjefene og næringshagene.

Arbeidet og programmene organiseres og driftes ved ansettelser, midlertidig ansettelse eller innleid kompetanse.

Forsvarskoordinator

Forsvarskoordinatoren er Hedmark fylkes, Elverum og Åmot kommuners ressurs i forhold til å legge til rette for et godt samarbeid mellom Forsvaret og vertskommunene for Forsvarets virksomhet i regionen. Funksjonen har egen styringsgruppe bestående av politisk og administrativ toppledelse. Målsetningen er å være gode vertskommuner for Forsvarets virksomhet og deres ansatte med familier. Aktiviteten som forsvaret bidrar med i regionen er viktig for verdiskapningen og samfunnsutviklingen i vår region. Næringsutvikling som følge av Forsvarets tilstedeværelse er en viktig funksjon. Derfor et tett og nært samarbeid med resten av de ansatte i ERNU.

ERNUs aktivitet er rettet mot tre områder: reiseliv, tjenester og nyskaping

Reiseliv 

Natur, opplevelse og arrangement

Tjenester

Kompetanse basert tjenesteyting

Nyskapning

Med basis i regionens ressursgrunnlag

_D6A6899 copy
Ta gjerne kontakt med oss om det er noe vi kan bidra med!
Øvrige ansatte
_D6A8312_v3
Arena Innlandet

Arena Innlandet

Arena INNlandet er en unik mulighet til å vise fram din bedrift i Oslo, sammen med resten av næringslivet fra vår region.
trekasser_ribbevegg

Her finner du relevante rapporter og publikasjoner for vår region og våre næringer.

Værsågod, les og last ned!

Treindustri

Bygdeturisme, opplevelser og mat

Bioøkonomi og Landbruk

By og omland

Kultur og Kulturelle næringer

Annet