Elverumregionens Næringsutvikling

Ekte, ny nordisk livsstil med fokus på råvaren

Hjem
Hva vil det si å være en råvare? Det er ekte, det er ærlig, det er noe som alle ønsker som et utgangspunkt. Vi har dyrket frem verdier i generasjoner, verdier som i dag er viktigere enn noensinne. Råvaren, den finner du her både i mennesker og natur. Vi har jobbet med det alltid! Tatt i et tak, stilt opp for hverandre, bidratt når noen trenger en ekstra hånd. Naboskap og gode verdier, slik vi formidler når vi reiser til Oslo eller New York. Ny nordisk livsstil som bekrefter vårt potensial. La oss vise verden det er hel ved som det handler om. En region som dyrker frem talent og gode holdninger.
vierraavaren