Elverumregionens Næringsutvikling
_D6A8193 copy
Omstillingsprogrammet
Elverumregionen har hatt betydelig befolkningsvekst siden 2000. Det skyldes mest at Elverums befolkning vokser jevnt med ca. 1 prosent per år. Åmot har omtrent samme antall innbyggere som i 2000, mens Våler har hatt nedgang i folketallet.

Telemarkforskning har også analysert nettoflyttingen til Elverumregionen. Fram til 2008 hadde regionen mye høyere nettoflytting enn en kunne forvente av strukturelle forhold og arbeidsplassvekst. Det tolker Telemarkforskning som at regionen var attraktiv som bosted i denne perioden. Etter 2008 har nettoflyttingen vært omtrent som forventet ut fra strukturelle forhold og arbeidsplassvekst, og Elverumregionen har nå omtrent middels bostedsattraktivitet samlet sett. I de siste årene har Våler hatt lav bostedsattraktivitet, mens Åmot har hatt høy. Elverum har hatt middels bostedsattraktivitet etter 2008.

I 2014 fikk ERNU driftsansvaret for Omstillingsprogrammet for Elverumregionen. Det har ført til betydelig høy aktivitet hos ERNU.

Arbeidet med å få omstillingsstatus ble utløst av beslutningen i Takedakonsernet i februar 2013 om å nedlegge produksjonsvirksomheten i Elverum. Rett etter kom beslutningen fra Sperrekonsernet om å avvikle støperiproduksjonen i Elverum, dette medførte nedleggelse av ytterligere 40 arbeidsplasser i 2013. Litt lenger frem på forsommeren 2013 kom beslutningen om å nedlegge virksomheten ved Tofte Cellulose, noe som berørte norsk skognæring i betydelig grad. Disse forholdene, samt en rekke generelle trender i disfavør av norsk industriell produksjonsvirksomhet, medvirket til at det lokalt (Elverum) og regionalt (Hedmark) ble tatt umiddelbare initiativ for å søke å iverksette et omstillings- og nyskapingsarbeid med både kortsiktig og langsiktig perspektiv.

Omstillingsprogrammet skal bidra til at det skapes brutto 150 nye arbeidsplasser i Elverumregionen i perioden 2015 – 2018 basert på regionens fortrinn og kompetanse. I programperioden skal det utvikles et større innovasjonsmiljø som vil bidra til ytterligere 50 arbeidsplasser i perioden 2019 – 2023. Omstillingsprogrammet skal bidra til at det skapes sterkere nettverks- og klyngeeffekter mellom næringsaktørene og det offentlige.

Omstillingsprogrammet får overført midler fra fylkeskommunen samt Åmot, Elverum og Våler kommuner over en periode på flere år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid, og kommer med gitte rammer og krav til resultater. Innovasjon Norge har ansvar for kvalitetssikring og oppfølging av omstillingsområdene. Totalt har programmet kr 1 900 000 til prosjekter i 2018 med søknadsfrist 15 mai. Kontakt oss for spørsmål.

For prosjektplan trykk her. Prosjektplan ligger under "Annet"

Dette er Omstillingsprogrammets satsingsområder i 2018:

 1.    Reiseliv og opplevelsesnæringer

2.     Eksisterende næringsliv med vekstpotensial

3.     Bioøkonomi