Elverumregionens Næringsutvikling
moelven_web4
Eierskap

ERNU tar aktivt eierskap i utvalgte bedrifter. Primært som konsekvens av regionale prosjekter og offentlig- privat samarbeid.

ERNU har eierskap i:
Visit Elverumregionen AS
Sør-Østerdal Næringshage AS
Eon Realilty Norway AS
Movies on War AS
Innlandet er ekte. Vi dyrker råvaren, det som kommer fra utgangspunktet. Vi dyrker verdier, ekte verdier som betyr noe. Innovasjon, tid, hverandre, lidenskap, som gror ut i fra hvem vi er som mennesker. Vi er ekte,
vi er råvaren i livet. Fundamentert i stå på vilje, og et ønske om å lykkes.
Vi går ikke hjem før jobben er gjort. Slik er vi skapt her i regionen.
Vi er råvaren som er dyrket frem over tid, med verdier, leveregler og viljen til å lykkes.
ERNU